Bestyrelsen

Formand                              
Niels Godrum
                                
Peter Bo Christensen 
                              
Lennert Staldkarl
 
Hanne Chronof
                              
Rasmus Ebling
 
Poul Søndergaard
   

Kasserer                              
Vicki Knudsen

Revisor                                 
David Madsen

                                 
Revisor supl.
Preben Givskov

  
Meddelelse/besked til Mosstock Festival, venligst udfyld nedenstående formular og sæt flueben ved "Jeg er ikke en robot" og tryk på "Send-knappen"